2021-11-19 10:04:15

Logo moje organizacije za zaštitu okoliša

učenici 6. razreda

Učenici šestih razreda dobili su zadatak za izradu praktičnog rada u skupinama, čiji je cilj bio izraditi logo "svoje organizacije" koja se bavi zaštitom okoliša i planetom Zemlje.
Naime, tijekom obrade nastavnih sadržaja prve tematske cjeline: Priroda - dio Svemira, jedan od ishoda je razvijanje pozitivnog odnosa kod učenika prema prirodi, te poticanje na razmišljanje kako Zemlju očuvati za generacije koje dolaze. 
Uz crtež su trebali napisatii prigodne misli, slogane ili rečenice kojima upozoravaju sve nas na posljedice neodgovornog odnosa prema prirodi koja nas okružuje i bez koje nam nema života na Zemlji!

Učiteljica Prirode: Ela Ževrnja


Osnovna škola Stobreč