2021-10-20 13:34:10

DAN JABUKA

20. listopad

20. listopad - Dan jabuka

4.b blagovao... U našem školskom vrtu, ispod naših jabuka... Nisu kao naše, ali su svejedno fine, ukusne, "magične"...

Nakon blagovanja, kompostirali i pljevili u vrtu... Hranili našu smokvu...

Kako ukusan i koristan dan!

Učiteljica: Ivana Bačić

 


Osnovna škola Stobreč