2021-02-12 21:40:02

Sretno Valentinovo!

od učenika 3.a

Učenici 3.a su za Valentinovo izradili prigodne mobile...

Učiteljica:

Sanda Bašić


Osnovna škola Stobreč