2020-10-14 12:52:48

Buduće arhitektice na djelu

prilog iz 3.a

Luce, Domina, Daria, Elena, Dobrila, Matea i Lea su učenice 3.a. Na Dodatnoj nastavi iz Prirode i društva dobile su zadatak da osmisle prostorni izgled jednog dijla grada sa sadržajima za stanovanje, odmor i rekreaciju. Izradile su njegovu maketu, a vi sami procijenite koliko su u tome bile uspješne.

Učiteljica:
Sanda Bašić


Osnovna škola Stobreč